Dyżur wakacyjny


Dyżur wakacyjny w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2018 r.

Harmonogram zapisu na dyżur wakacyjny

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.
Opłatę w wysokości 11,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, termin”. Taki opis jest wymagany do weryfikacji wniosku.


 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne