Aktualności


Dostęp do e - dziennika

Szanowni Rodzice,
Informujemy, iż od dnia 25 czerwca 2018 r. e-dziennik zostanie zablokowany ze względu na okres wakacyjny.
W związku z tym zapraszamy Państwa w dniu 3 września 2018 r. lub podczas pierwszego zebrania z Wychowawcami po odbiór nowych haseł.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Dobry Start

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski będzie można składać w szkole przez pierwsze dwa tygodnie września.

Ulotka
Plakat


Bezpłatne warsztaty dla osób doznających przemocy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach programu Wyprawa PoMOC program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Edycja 2018, współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.

Pierwszy warsztat odbędzie się 9 września 2017, a następny 30 września 2018 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00). 

Ogłoszenie


Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, od dnia 25 maja 2018 roku zmienił się wzór wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

Bardzo proszę o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku według aktualnego wzoru. Wniosek przyjęty na wzorze nieobowiązującym nie będzie zrealizowany. Wzór jest dostępny również na stronie internetowej http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1.


Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Szkoły znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA 


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 

W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) konieczna jest aktualizacja zgód na odbiór dzieci ze świetlicy przez osoby niebędące rodzicami / prawnymi opiekunami. Na karcie zgłoszenia konieczne są podpisy osób upoważnionych, które nie są rodzicami / prawnymi opiekunami (str. 2).

Deklarację należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 24 sierpnia 2018 r.. Brak aktualnej zgody będzie skutkował niewypuszczeniem ucznia ze świetlicy z osobą niebędącą rodzicem / prawnym opiekunem. Druk jest również do pobrania ze strony internetowej szkoły (zakładka O szkole - świetlica - karta zgłoszenia).

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej


PEDIKULOZA
czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
List intencyjny do rodziców - wszawica nie zmora - ferii nie pokona
Broszura dla Rodziców
Ulotka
Plakat


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopada 2017r. (czwartek)

3 listopada 2017r. (piątek)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa)

4 maja 2018r. (piątek)

11 maja 2018r. (piątek) – Święto Patrona szkoły

1 czerwca 2018r. (piątek po Bożym Ciele)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30.


 Zajęcia międzyszkolne  2017/2018

Zajęcia międzyszkolne  2017/2018