Aktualności


Dyskoteka Andrzejkowa
17 listopada 2017 r.

Dyskoteka Andrzejkowa


Harmonogram Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

„Uczeń z dysleksją też czyta książki”

Harmonogram


Uważaj, żeby czegoś nie przegapić - zaproszenie na inaugurację nowej kampanii społecznej Fundacji

Szanowni Państwo,

J
edna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało o tym fakcie nikogo*; z roku na rok rożnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online.

Zapraszamy na spotkanie w trakcie którego zainaugurujemy nową kampanię społeczną "Uważni Rodzice”. Ogłoszenie kampanii będzie połączone z debatą z udziałem ekspertów, blogerów i rodziców nt. roli rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Inauguracja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Uważni rodzice” odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00 w Kinie Atlantic w Warszawie. Program wydarzenia znajdą Państwo w zaproszeniu.

Zachęcamy do udziału. Na miejscu będzie możliwość przeprowadzenia rozmowy z autorami kampanii oraz ekspertami uczestniczącymi w debacie.

Zaproszenie
Zapisy


PEDIKULOZA
czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Broszura dla Rodziców
Plakat


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

2 listopada 2017r. (czwartek)

3 listopada 2017r. (piątek)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018r. (środa)

4 maja 2018r. (piątek)

11 maja 2018r. (piątek) – Święto Patrona szkoły

1 czerwca 2018r. (piątek po Bożym Ciele)

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30.


 Zajęcia międzyszkolne  2017/2018

Zajęcia międzyszkolne  2017/2018


 Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej