Aktualności


ZEBRANIA Z RODZICAMI

Środa 23 stycznia 2019 r.

0a – godz. 18.00 s. 38

0b – godz. 17.30 s. 39

0c – godz. 18.00 s. 36

1a – godz. 18.00 s. 31

1b – godz. 18.00 s. 30

1c – godz. 17.00 s. 32

1d – godz. 17.00 s. 30

2a – godz. 17.00 s. 35

2b – godz. 18.00 s. 32

2c – godz. 18.00 s. 35

2d – godz. 17.00 s. 31

3a – godz. 18.00 s. 33

3b – godz. 17.00 s. 33

3c – godz. 17.00 s. 29

4a – godz. 17.00 s. 51

4b – godz. 17.00 s. 52

4c – godz. 18.00 s. 40

4d – godz. 17.00 s. 43

4e – godz. 17.00 s. 47

5a – godz. 17.00 s. 54

5b – godz. 17.00 s. 59

5c – godz. 18.00 s. 51

5d odwołane

5e odwołane

5f – godz. 18.00 s. 56

6a – godz. 17.00 s. 60

6b – godz. 17.00 s. 40

6c – godz. 17.00 s. 48

6d – godz. 17.00 s. 50

7a – godz. 17.00 s. 63

7b – godz. 18.00 s. 49

7c – godz. 17.00 s. 41

8a – godz. 17.00 s. 58

8b – godz. 17.00 s. 49

8c – godz. 18.00 s. 59

8d – godz. 17.00 s. 56

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim
w godz. 17.00-19.00.
 


Kawiarenka u Babci i Dziadka 
12 lutego 2019 r., godz. 17.00

Kawiarenka u Babci i Dziadka


Wszechnica Edukacyjna

Wszechnica Edukacyjna 


 Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

31 października 2018 r. (środa)

2 listopada 2018 r. (piątek)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) – egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019 r. (czwartek)

10 maja 2019 r. (piątek) – Święto Patrona.

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30. 


PEDIKULOZA
czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
List intencyjny do rodziców - wszawica nie zmora - ferii nie pokona
Broszura dla Rodziców
Ulotka
Plakat


Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, od dnia 25 maja 2018 roku zmienił się wzór wniosku o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

Bardzo proszę o wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku według aktualnego wzoru. Wniosek przyjęty na wzorze nieobowiązującym nie będzie zrealizowany. Wzór jest dostępny również na stronie internetowej http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1.


Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Szkoły znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA