url niezgodny z rzeczywistym dostepem 6A integracyjna - Szkoła Podstawowa nr 42 w Warszawie

6A integracyjna

wychowawca: Barbara Dylewska

(Zdjęcia weryfikuje pod kątem zgody na publikację wizerunku wychowawca klasy)