Wolontariat


Skład Szkolnego Koła Wolontariatu

 Marysia z 6b, Kacper z 5a, Magda z 6e,
Julka z 6e, Marysia z 5b, Gajatri z 5b,
Marta z 4d, Magda z 4d, Paulina z 6f, Gabrysia z 6b,
Julia z 6b, Wiktor z 6c,
Janek z 4d, Weronika z 5b, Lena z 4d, Natalia z 6b.

opiekun – p. Magdalena Skiba

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu
w roku szkolnym 2016/2017 spotykamy się
w środy w godz. 14.55 -16.35 w sali 51.


Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin


Program Szkolnego Koła Wolontariatu

Program


Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgo­dziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora.
Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związa­nych z wykonywaną pracą.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w Szkolnego Koła Wolontariatu uprze­dzając odpowiednio wcześniej opiekuna koła.


Obowiązki wolontariusza

Niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgo­dę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Aktywności.
Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Koła Wolontariatu .
Wolontariusz ma obowiązek respektować regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.