Świetlica


Telefon: 694 276 685

Pomieszczenia świetlicy: 
          klasy I - sala 46 (piętro 1) 
          klasy II -sala 29 (piętro 1) 
          klasy III-IV - sale 73, 77 (poziom -1)


 Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej


Fundusz Świetlicy szkolnej

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 ustaliła dobrowolną składkę na Fundusz Świetlicy Szkolnej w wysokości

15 zł miesięcznie od dziecka:
10 zł za drugie dziecko (rodzeństwo),
5 zł trzecie dziecko,
kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia  świetlicy za darmo.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
PKO BP SA 21 1020 1042 0000 8002 0311 7785

Przy wpłatach na konto prosimy zamieszczać :
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest opłata.