Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. (pon)

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II

13 września 2017 r. (śr)

3.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

13 października 2017 r. (pt)

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

5.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

11 grudnia 2017 r. (pon)

6.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

5 stycznia 2018 r. (pt)

7.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres

08 stycznia 2018 r. (pon)

8.

Podsumowanie wyników w nauce

 i zachowaniu za I okres – apele dla klas

11 stycznia 2018 r. (czw)

9.

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.

10.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie

29 stycznia 2018 r. (pon)

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

12.

Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

11 maja 2018 r. (pt)

13.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

14 maja 2018 r. (pon)

14.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

do 4 czerwca 2018 r. (pon)

15.

Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

do 6 czerwca 2018 r. (śr)

16.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

13 czerwca 2018 r. (śr)

17.

Podsumowanie wyników w nauce

 i zachowaniu – apele dla klas

21 czerwca 2018 r. (czw)

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (pt)

19.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

22 czerwca 2018 r. (pt)

20.

Ferie letnie

23 czerwca –

31 sierpnia 2018 r.


Plan uroczystości i apeli 2017/2018

L.p.

Uroczystość (apel)

Data

Klasa

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

(sala gimnastyczna)

01.09.2017 r.

(pt)

0

godz. 11.00

p. Gąska Marzena

04.09.2017r.

(pon)

I – III

godz. 10.30

p. Sadowska-Skawina Grażyna

oprawa muz. - Zespół Sylaba

IV – VII

godz. 9.00

p. Zarzycka Małgorzata

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

3.

Ślubowanie klas I

Dzień Nauczyciela

13.10.2017 r.

(pt)

I

godz. 9.00

p. Kiwicz Halina - prowadzenie;

przygotowanie - zespół n-li klas I

oprawa muzyczna – Sylaba

0,II – VII

godz. 11.00

p. Parciak Jolanta – przygotowanie
i prowadzenie

oprawa muzyczna – chór kl. 4-6

4.

Pasowanie na „Świetliczaka”

26.10.2017 r.

(czw)

I

p. Machalska Renata

wychowawcy świetlicy

5.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2017 r.

(pt)

0 – III

p. Dudek Joanna

IV – VII

p. Bartosiewicz Sylwia

6.

Jasełka

22.12.2017 r.

(pt)

0 – III

p. Szymańska Paulina

ks. Włas Paweł

IV – VII

p. Wojtyłło Joanna

7.

Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

11.01.2018 r. (czw)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VII

p. A. Lipska – wicedyrektor

8.

Pierwszy Dzień Wiosny

Przegląd „Mam talent”

21.03.2018 r.

(śr)

0 – III

Samorząd Uczniowski kl. 0-3

IV – VII

Samorząd Uczniowski kl. 4-7

9.

Święta Wielkanocne

28.03.2018 r.

(śr)

0 – III

p. Garibow Marta

oprawa muzyczna – Sylaba

IV – VII

p. Skiba Magdalena

oprawa muzyczna – chór kl. 4-6

10.

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2018 r.

0 – III

p. Zdunek Małgorzata

IV – VII

p. Zagdański Krzysztof

11.

Konstytucja 3 Maja

27.04.2018 r. (pt)

0 – III

p. Siemaszko Martyna

IV – VII

p. Twardowski Mateusz

12.

Dzień Patrona

11.05.2018 r.

(pt)

0 – VII

p. Pochopień Marzenna

p. Zielonka Rafał

13.

XI Festyn Rodzinny

25.05.2018 r.

(pt)

0 – VII

zespół ds. promocji szkoły

14.

Podsumowanie wyników
w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

21.06.2018 r.

(czw)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VII

p. A. Lipska – wicedyrektor

15.

Zakończenie Roku Szkolnego

22.06.2018 r.

godz. 9.00

IV-VII

p. Fabisiak Iwona

oprawa muzyczna – chór klas 4-6

22.06.2018 r.

godz. 11.00

0-III

p. Ziątek Michalina

oprawa muzyczna – Sylaba