Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016r. (czw)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II

13 września 2016r. (wt)

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

14 października 2016r. (pt)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

03 stycznia 2017r. (wt)

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

30 stycznia 2017r. (pon)

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres

06 lutego 2017r. (pon)

Podsumowanie wyników w nauce

i zachowaniu za I okres – apele dla klas

09 lutego 2017r. (czw)

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2017r.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie

27 lutego 2017r. (pon)

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017r.

Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12 maja 2017r. (pt)

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

8 maja 2017r. (pon)

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

do 2 czerwca 2017r. (pt)

Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

do 6 czerwca 2017r. (wt)

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji

13 czerwca 2017r. (wt)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r. (pt)

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2015/2016

23 czerwca 2017r. (pt)

Ferie letnie

24 czerwca –

31 sierpnia 2017r.


Plan uroczystości i apeli 2016/2017

Uroczystość (apel)

Data

Klasa

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

(sala gimnastyczna)

01.09.2016r.

(czw)

0 – III

godz. 10.30

p. Kwiatkowska Ewa

Zespół Sylaba

IV – VI

godz. 9.00

p. Kozak Małgorzata

Zespół Sylaba

Europejski Dzień 
Języków Obcych

26.09.2016r.

I – VI

p. Pawluk Helena

Ślubowanie klas I

Dzień Nauczyciela

14.10.2016r.

(pt)

I

godz. 9.00

p. Dudek Joanna - prowadzenie;

przygotowanie - zespół n-li klas I

oprawa muzyczna – Sylaba

0, II – VI

godz. 11.00

p. Sobczak-Wojeńska Ruth – przygotowanie i prowadzenie

oprawa muzyczna – chór kl. 4-6

Pasowanie na „Świetliczaka”

27.10.2016r.

(czw)

I

p. Krawczyk Joanna

wychowawcy świetlicy

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2016r.

(czw)

0 – III

p. Kiwicz Halina

IV – VI

p. Dylewska Barbara

Jasełka

22.12.2016r.

(czw)

0 – III

p. Lewandowska Magdalena

p. Ziątek Michalina

IV – VI

Samorząd Uczniowski kl. 4-6

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu

9.02.2017r. (czw)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VI

p. A. Lipska – wicedyrektor

Pierwszy Dzień Wiosny

Konkurs „Mam talent”

21.03.2017r.

(wt)

0 – III

Samorząd Uczniowski kl. 0-3

IV – VI

Samorząd Uczniowski kl. 4-6

Święta Wielkanocne

12.04.2017r.

(śr)

0 – III

p. Poduszczak Beata

oprawa muzyczna – Sylaba

IV – VI

p. Wojtyłło Joanna

oprawa muzyczna – chór kl. 4-6

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2017r.

0 – III

p. Zdunek Małgorzata

IV – VI

p. Parciak Jolanta

Konstytucja 3 Maja

28.04.2017r.

(pt)

0 – III

p. Wolak Aneta

IV – VI

p. Loba Katarzyna

Dzień Patrona

12.05.2017r.

(pt)

0 – VI

p. Pochopień Marzenna

(biblioteka)

X Festyn Rodzinny

26.05.2017r. (pt)

0 – VI

zespół ds. promocji szkoły

Zakończenie Roku Szkolnego

23.06.2017r.

godz. 10.00

0 – III

p. Kłos Agnieszka

oprawa muzyczna – Sylaba

23.06.2017r.

godz. 11.30

IV – VI

p. Poźniak Monika

p. Chabracka Marta

oprawa muzyczna – chór kl. 4-6