Kadra


Dyrektor szkoły:
Anna Nadolska-Buczyńska

Wicedyrektorzy:
Aneta Lipska
Anna Ogorzałek
Agnieszka Wojnarowska


Wychowanie przedszkolne:
Irena Staniszewska, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Aneta Baryga
Ewa Kwiatkowska, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Anna Stanisławska
Marzena Gąska
Ewa Kuźniarska

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 1:
Barbara Gula-Araya, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Małgorzata Myczko
Karolina Kycia
Joanna Dudek

Klasy 2:
Agnieszka Kłos, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Agnieszka Braszkiewicz
Michalina Ziątek, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Wanda Adamska
Małgorzata Zdunek
Magdalena Lewandowska
Beata Poduszczak
Aneta Wolak
Wioleta Kowalska

Klasy 3:
Grażyna Sadowska-Skawina, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Dorota Domańska
Barbara Podhajska, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Anna Możdżeń
Marta Kiełczewska
Halina Kiwicz
Marta Garibow
Renata Matejek
Elżbieta Cyrych
Renata Machalska

Klasy 4:
Dorota Chojnacka-Nowak
Beata Śmigiera
Katarzyna Spoczyńska-Król
Marzena Jefimczyk-Rydz
Beata Zakrzewska

Klasy 5:
Jolanta Parciak, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Patrycja Wawrzkiewicz
Marta Chabracka
Krzysztof Milczarek
Katarzyna Loba

Klasy 6:
Barbara Dylewska
Małgorzata Kozak, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Aneta Zapadka
Ruth Sobczak-Wojeńska
Ewa Wódkowska
Małgorzata Zarzycka
Monika Poźniak


Język polski:
Grażyna Falkowska
Ruth Sobczak-Wojeńska
Katarzyna Spoczyńska-Król
Marzena Jefimczyk-Rydz

Język angielski:
Marta Chabracka
Ewa Dzikowska
Robert Gierejko
Helena Pawluk
Ewa Wódkowska
Magdalena Ozga 

Język hiszpański:
Ewa Wódkowska

Historia:
Małgorzata Zarzycka

Matematyka:
Henryka Gwizdała
Katarzyna Loba
Agnieszka Wojnarowska
Beata Zakrzewska

Przyroda:
Aneta Lipska
Monika Poźniak
Jolanta Parciak

Zajęcia komputerowe:
Agnieszka Stępień
Krzysztof Milczarek

Muzyka:
Ewa Czajka

Rytmika:
Ewa Czajka

Plastyka:
Dorota Chojnacka-Nowak

Zajęcia techniczne:
Dorota Chojnacka-Nowak
Krzysztof Milczarek
Katarzyna Biedrzycka

Religia:
Anna Ogorzałek

Magdalena Skiba
Joanna Wojtyłło
ks. Paweł Włas
Paulina Szymańska

Wychowanie do życia w rodzinie:
Marta Kiełczewska

Wychowanie fizyczne:
Kamil Dyczewski
Wojciech Niewiński
Paweł Proniewicz
Magdalena Ślifirczyk

Gimnastyka korekcyjna:
Magdalena Ślifirczyk
Paweł Proniewicz
Halina Kiwicz

Szachy:
Barbara Gula-Araya
Aneta Wolak
Beata Poduszczak

Etyka:
Marzena Jefimczyk-Rydz
Małgorzata Zdunek