Kadra


Dyrektor szkoły:
Nadolska-Buczyńska Anna

Wicedyrektorzy:
Lipska Aneta
Ogorzałek Anna
Wojnarowska Agnieszka


Wychowanie przedszkolne:
Krawczyk Joanna, Kwiatkowska Ewa, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Dylewska Barbara
Staniszewska Irena
Gąska Marzena, Kleszczyńska Beata

Edukacja wczesnoszkolna:

Klasy 1:
Matejek Renata, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Stanisławska Anna
Kiwicz Halina,
nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Sadowska-Skawina Grażyna
Podhajska Barbara
Cyrych Elżbieta

Klasy 2:
Siemaszko Martyna, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Baryga Aneta
Kycia Karolina
Zdunek Małgorzata

Dudek Joanna

Klasy 3:
Kłos Agnieszka, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Braszkiewicz Agnieszka
Ziątek Michalina, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Adamska Wanda
Zdunek Małgorzata
Garibow Marta, Gąska Marzena
Poduszczak Beata
Wolak Aneta

Klasy 4:
Jaroszewska Anna, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Kaźmierczyk Ewa
Zagdański Krzysztof,
nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Możdzeń Anna
Pawluk Helena
Biały Rafał
Dobkowska Aneta
Wódkowska Ewa
Proniewicz Paweł

Klasy 5:
Chabracka Marta
Niewiński Wojciech
Spoczyńska-Król Katarzyna
Bartosiewicz Sylwia
Kossakowska Teresa

Klasy 6:
Parciak Jolanta, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Wawrzkiewicz Patrycja
Gula-Araya Barbara
Milczarek Krzysztof

Klasy 7:
Poźniak Monika

Zarzycka Małgorzata
, nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym Mostowiec Roman
Lipska Aneta
Wódkowska Ewa


Język polski:
Dobkowska Aneta
Spoczyńska-Król Katarzyna
Kossakowska Teresa
Bartosiewicz Sylwia
Chudio-Orzechowska Iwona

Język angielski:
Chabracka Marta
Dzikowska Ewa
Gierejko Robert
Jaroszewska Anna
Pawluk Helena
Wódkowska Ewa

Język hiszpański:
Wódkowska Ewa

Historia:
Zarzycka Małgorzata
Gula-Araya Barbara

Matematyka:
Garibow Marta
Paczkowska Barbara
Wojnarowska Agnieszka
Fabisiak Iwona
Kozak Bartosz

Zaremba Urszula

Przyroda:
Poźniak Monika
Parciak Jolanta
Zagdański Krzysztof

Geografia:
Parciak Jolanta

Biologia:
Poźniak Monika

Chemia:
Lipska Aneta

Fizyka:
Paczkowska Barbara

Zajęcia komputerowe:
Dudek Joanna
Ziątek Michalina
Cyrych Elżbieta
Milczarek Krzysztof

Muzyka:
Lusawa Łukasz

Rytmika:
Lusawa Łukasz

Plastyka:
Chojnacka-Nowak Dorota

Zajęcia techniczne:
Milczarek Krzysztof
Chojnacka-Nowak Dorota

Religia:
Ogorzałek Anna

Skiba Magdalena
Wojtyłło Joanna
ks. Włas Paweł

Wychowanie do życia w rodzinie:
Wojtyłło Joanna

Wychowanie fizyczne:
Niewiński Wojciech
Proniewicz Paweł
Ślifirczyk Magdalena
Apczyński Michał
Biały Rafał

Gimnastyka korekcyjna:
Ślifirczyk Magdalena
Proniewicz Paweł
Kiwicz Halina

Etyka:
Siemaszko Martyna

Biblioteka:
Zielonka Rafał
Pochopień Marzenna