Wymagania


Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny
niż uzyskana przez niego (dotyczy wymagań edukacyjnych dla wszystkich klas)

Matematyka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Język hiszpański
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Historia:
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Biologia:
klasa 5
klasa 7
klasa 8

Chemia:
klasa 7
klasa 8

Geografia:
klasa 5
klasa 7
klasa 8

Plastyka:
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Przyroda:
klasa 4
klasa 6

Technika:
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Informatyka
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Wiedza o społeczeństwie
wymagania na poszczególne oceny 

Religia
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8