Wymagania


Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania edukacyjne
klasa 1
klasa 2
klasa 3

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych
klasa 1
klasa 2
klasa 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego
klasa 1
klasa 2
klasa 3

Klasy 4 - 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa
zasady oceniania z historii kl. 4 - 6

klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z przyrody
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z matematyki
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z plastyki
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z muzyki
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
klasa 4 - 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego
klasa 4
klasa 5