Wymagania


Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny
niż uzyskana przez niego (dotyczy wymagań edukacyjnych dla wszystkich klas)

Wymagania edukacyjne
klasa 1
klasa 2
klasa 3

Język polski
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Matematyka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Język angielski
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Język hiszpański
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Wychowanie fizyczne
wymagania edukacyjne

Informatyka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Historia
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Muzyka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Technika
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Plastyka
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Przyroda
klasa 4
klasa 5
klasa 6

Biologia
klasa 7

Chemia
klasa 7

Fizyka
klasa 7

Geografia
klasa 7

Religia
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7