Skład i Regulamin


Klasy 1 – 3:

Przewodnicząca – Gabriela Wrzesińska
Zastępca przewodniczącego – Natalia Rylska
Zastępca przewodniczącego – Patryk Michaluk

Klasy 4 – 7:

Przewodniczący – Dominik Sulowski
Zastępca przewodniczącego – Maria Przychodzeń
Zastępca przewodniczącego – Bartłomiej Lipko


 Regulamin Samorządu Uczniowskiego