Skład i Regulamin


Klasy 1 – 3:

Przewodniczący – Zuzanna Koper
Zastępca przewodniczącego – Klaudia Krakowska
Zastępca przewodniczącego – Justyna Pietraszewska

Klasy 4 – 6:

Przewodniczący – Filip Okliński
Zastępca przewodniczącego – Barbara Sionek
Członek Rady – Paweł Bonikowski
Członek Rady – Lena Janicka
Członek Rady – Jan Janicki


 Regulamin Samorządu Uczniowskiego