Opiekunowie


Klasy 0 - 3:

Magdalena Lewandowska
Michalina Ziątek

Klasy 4 – 6:

Marta Chabracka
Ruth Sobczak-Wojeńska