Opiekunowie


Klasy 0 - 3:

Michalina Ziątek
Barbara Podhajska
Martyna Siemaszko

Klasy 4 – 7:

Marta Chabracka
Patrycja Wawrzkiewicz
Ewa Kaźmierczyk