Stołówka


Szanowni Państwo,
Miło nam, iż nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczniemy razem z Państwem i Państwa dziećmi. Serdecznie zapraszamy do korzystania z posiłków które  przygotowywane są na miejscu na terenie kuchni szkolnej ze świeżych produktów dostarczanych przez renomowane hurtownie gastronomiczne. Zapraszamy również rodziców dzieci ze specjalnymi dietami do kontaktu z naszymi pracownikami w celu indywidualnego ustalenia szczegółów żywienia.

Wszystkich chętnych do korzystania z naszych usług prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce stołówka, oraz wcześniejszym pobraniem i wypełnieniem karty zgłoszeniowej.

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do nas bezpośrednio na numer telefonu : 22 674 30 79 lub na adres poczty elektronicznej: pbgastro@wp.pl

Z wyrazami szacunku
PB Gastro


Abonament obiadowy

KLASY 1-7

wysokość abonamentu za m-c CZERWIEC– 2018

14 dni żywieniowych

Szanowni Państwo,w związku z dużą ilością błędów w przelewach
przypominamy wzór do przelewu tytułem:
SP42 - JAŚ KOWALSKI - 1A - OB. - CZERWIEC

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPISYWANIE ZA JAKIE DNI ODPISUJECIE PAŃSTWO KWOTY ODWOŁAŃ .
ODWOŁANIA PRZYJMUJEMY KAŻDEGO DNIA DO GODZ. 9.00.
TYLKO POTWIERDZONE ODWOŁANIE Z SEKRETARIATU SZKOŁY, tel. 22 674 30 79 LUB MAIL NA ADRES pbgastro@wp.pl
UPRAWNIA DO ZWROTU ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK.

 Opłata za czerwiec bez 01.06.2018 do dnia 21.06.2019

 Bardzo prosimy o terminowe opłaty

Ceny abonamentowe posiłków obiadowych Ceny po odliczeniu zniżki dla rodzeństwa
OBIAD (OB.) 7,20 100,80 OBIAD (OB.) 6,20 86,80
II DANIE (IID.) 6,20 86,80 II DANIE (IID.) 5,70 79,80
ZUPA (Z.) 2,00 28,00 ZUPA (Z.) 1,90 26,60

Abonament obiadowy

KLASY "0"

wysokość abonamentu za m-c CZERWIEC– 2018

20 dni żywieniowych

Szanowni Państwo,w związku z dużą ilością błędów w przelewach
przypominamy wzór do przelewu tytułem:
dla "0" - SP42 - JAŚ KOWALSKI 0 - ŚN/OB./PODW. - MAJ

Opłata za czerwiec bez 01.06.2018 do dnia 29.06.2018

Ceny abonamentowe posiłków obiadowych Ceny po odliczeniu zniżki dla rodzeństwa
OBIAD (OB.) 7,20 144,00 OBIAD (OB.) 6,20 124,00
II DANIE (IID.) 6,20 124,00 II DANIE (IID.) 5,70 114,00
ZUPA (Z.) 2,00 40,00 ZUPA (Z.) 1,90 38,00
Śniadanie tylko klasy 0 (ŚNI.) 2,10 42,00 Śniadanie tylko klasy 0 (ŚNI.) 2,00 40,00
Podwieczorek tylko klasy 0 (POD.) 2,10 42,00 Podwieczorek tylko klasy 0 (POD.) 2,00 40,00

Bardzo prosimy aby osoby, które korzystają z obiadów miały przy sobie karty systemowe.
Ręczne szukanie osoby poważnie opóźnia kolejkę do wydania posiłku.

W związku z nową organizacją wejść do szkoły dni i godziny zbierania opłat będą rygorystycznie przestrzegane!
Dlatego wpłaty po tych terminach możliwe będą tylko przelewem.
ZACHĘCAMY DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH!

Abonament za miesiąc czerwiec w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zbierany będzie w dniach:

Data

Sklepik szkolny czynny

29.05.2018

08.00-11.00

30.05.2018

08.00-11.00

04.06.2018

08.00-17.00 / przerwa 14.30 - 15.00

Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów.

 Zapraszamy do płatności internetowych - szkoda czasu na kolejki

 PB Gastro S.c. Warszawa ul. Nowodworska 29b/406

 Nr konta 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915

 Przykład  wpłaty:

 BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY

SP42.- IMIĘ I NAZWISKO - KLASA - RODZAJ POSIŁKU - MIESIĄC

PRZYKŁAD:
SP 42 - JAŚ KOWALSKI -1A - OB. - WRZESIEŃ

LUB kl "0"
SP 42 - JAŚ KOWALSKI -0A - ŚNIAD+OB.+PODW. - WRZESIEŃ

Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia do końca miesiąca danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków.

  1. Opłaty przez Internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych.
  2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
  3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolny w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty, np. zwroty za PAŹDZIERNIK następują w LISTOPADZIE.
  4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy - będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę  obiadową.
  5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej http://www.sp42.waw.pl do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Regulamin dotyczący opłat za abonamentu obiadowego

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej wraz z regulaminem opłat

Informacja na temat systemu ewidencji i wydawania posiłków