Stołówka


Dyżur wakacyjny dla klas "0"
Opłata za obiady

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 11,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, szkoła/przedszkole, posiłek (całość - 11,00 lub opłata za poszczególne posiłki - śniadanie 2 zł; obiad 7 zł; podwieczorek 2 zł)”.


Abonament obiadowy

Wysokość abonamentu za m-c CZERWIEC – 2017

14 dni żywieniowych

Dzień 16.06.2017 r. jest dniem opiekuńczym. Osoby chętne do skorzystania z posiłków w tym dniu prosimy o zgłoszenie tego faktu na kuchni i dopłacenie odpowiedniej kwoty.
(DODATKOWY 1 DZIEŃ ŻYWIENIOWY) wpłaty tylko do 09.06.2017 r.
Ostatnim dniem wydawania posiłków w czerwcu jest 22.06.2017 r.

 Bardzo prosimy o terminowe opłaty

Ceny abonamentowe posiłków obiadowych Zniżka dla rodzeństwa Ceny po odliczeniu zniżki dla rodzeństwa
OBIAD (OB.) 7,00 98,00 15% OBIAD (OB.) 5,90 82,60
II DANIE (IID.) 6,00 84,00 8% II DANIE (IID.) 5,50 77,00
ZUPA (Z.) 2,00 28,00 5% ZUPA (Z.) 1,90 26,60
Śniadanie tylko klasy 0 (ŚNI.) 2,00 28,00 3% Śniadanie tylko klasy 0 (ŚNI.) 1,90 26,60
Podwieczorek tylko klasy 0 (POD.) 2,00 28,00 3% Podwieczorek tylko klasy 0 (POD.) 1,90 26,60

Bardzo prosimy aby osoby, które korzystają z obiadów miały przy sobie karty systemowe.
Ręczne szukanie osoby poważnie opóźnia kolejkę do wydania posiłku.

W związku z nową organizacją wejść do szkoły dni i godziny zbierania opłat będą rygorystycznie przestrzegane!
Dlatego wpłaty po tych terminach możliwe będą tylko przelewem.
ZACHĘCAMY DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH!

Abonament za miesiąc czerwiec w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zbierany będzie w dniach:

Data Sklepik szkolny czynny
29.05.2017 08.15-14.00
30.05.2017 08.15-14.00
31.05.2017  09.00-17.00 / przerwa 14.30 - 15.00

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty w miesiącu czerwcu ze względu na krótki okres rozliczeniowy.
Odwołania rozliczamy do dnia 21.06.2017 r.

 Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów.

 Zapraszamy do płatności internetowych - szkoda czasu na kolejki

 PB Gastro S.c. Warszawa ul. Nowodworska 29b/406

 Nr konta 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915

 Przykład  wpłaty:

 BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY

Tytuł: SP-42 KL. 3B KOWALSKI JAŚ - OB. lub II D. lub Z . - (ŚNI.) - (POD) miesiąc/rok,

za który opłacamy abonament -  MAJ - 2017

Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia do końca miesiąca danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków.

  1. Opłaty przez Internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych.
  2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
  3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolny w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty, np. zwroty za PAŹDZIERNIK następują w LISTOPADZIE.
  4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy - będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca.Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę  obiadową.
  5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej http://www.sp42.waw.pl do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.