Spotkania z Rodzicami


L.p.

Klasy 0-III

Klasy IV-VII

1.

20 września 2017r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

20 września 2017r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

2.

08 listopada 2017r. (śr)

zebranie

08 listopada 2017r. (śr)

zebranie

3.

13 grudnia 2017r. (śr)

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych)

13 grudnia 2017r. (śr)

zebranie

(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

4.

10 stycznia 2018r. (śr)

zebranie

10 stycznia 2018r. (śr)

zebranie

5.

14 marca 2018r. (śr)

zebranie

14 marca 2018r. (śr)

zebranie

6.

16 maja 2018r. (śr)

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych
i zagrożonej promocji)

16 maja 2018r. (śr)

zebranie

(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)