Spotkania z Rodzicami

Klasy 0 – III

Klasy IV – VI

21 września 2016r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

21 września 2016r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

09 listopada 2016r. (śr)

zebranie

09 listopada 2016r. (śr)

zebranie

04 stycznia 2017r. (śr)

zebranie

(w kl. I – III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych)

04 stycznia 2017r. (śr)

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi z zachowania)

08 lutego 2017r. (śr)

zebranie

08 lutego 2017r. (śr)

zebranie

29 marca 2017r. (śr)

zebranie

29 marca 2017r. (śr)

zebranie

10 maja 2017r. (śr)

zebranie

(w kl. I – III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych i zagrożonej promocji)

10 maja 2017r. (śr)

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi z zachowania)