Rekrutacja


Obwody szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Biura Edukacji znajduje się wykaz punktów adresowych w excelu http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14404_jak-znalezc-szkole-podstawowa-obwodowa

podstawa prawna warstwa obwodów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 określonych uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram

Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kryterium dochodowe

Adres elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl


Rekrutacja do klas pierwszych

Harmonogram

Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji

Adres elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 28 lutego 2017 r.