Ubezpieczenie dzieci


Oferta ubezpieczenia szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja o zgłoszeniu szkody

Zakres ubezpieczenia

Tabela uszczerbek


Składka UBEZBIECZENIA NNW

za okres 01.09.2017 -  31.08.2018
wynosi 50 zł.

 Składkę na ubezpieczenie można opłacić do dnia 10 października u  Skarbników Klasowych
lub bezpośrednio u osoby wyznaczonej przez Compensę Pani Marty Matyszczuk
w dniach 26 września oraz 3 października w godz.17.30-18.15 (stolik przy stołówce szkolnej).

Osobą do kontaktu w sprawie ubezpieczeń jest:

Pani Marta Matyszczuk
Compensa TU S.A.
email. marmatubezpieczenia@gmail.com