Skład i Regulamin


Przewodnicząca – Aneta Wyczółkowska
Wiceprzewodniczący – Agnieszka Masłowska
Skarbnik – Marta Tarasiuk – Wścieklicka
Sekretarz – Eliza Sadowska

Członkowie Prezydium

Pion klasy 0 – Katarzyna Wyszyńska
Pion klasy 1 – Beata Chmielewska
Pion klasy 2 – Piotr Remiszewski
Pion klasy 3 – Marta Matyszczuk
Pion klasy 4 – Damian Kwiatkowski
Pion klasy 5 – Agnieszka Lewandowska
Pion klasy 6 – Agnieszka Tkacz

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca – Dorota Zabielska
Członek – Ewa Garlewska
Członek – Renata Majorowska
Członek – Urszula Szklarska
Członek – Edyta Obłuska


Regulamin Rady Rodziców