Rada Rodziców


Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ustaliła dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 100 zł od rodziny (składka niezmienna od kilku lat).

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
PKO BP SA 57 1020 1042 0000 8702 0009 6602
lub w dniu zebrań do Skarbnika Prezydium Rady Rodziców Pani Marty Tarasiuk-Wścieklickiej (stołówka szkolna, godziny podawane będą 2 dni przed zebraniami)

Przy wpłatach na konto prosimy zamieszczać:
Imię i nazwisko dziecka, klasę.


 Fundusz Świetlicy szkolnej

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 ustaliła dobrowolną składkę na Fundusz Świetlicy szkolnej w wysokości 15 zł miesięcznie od dziecka:
10 zł za drugie dziecko (rodzeństwo),
5 zł trzecie dziecko,
kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia  świetlicy za darmo.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
PKO BP SA 21 1020 1042 0000 8002 0311 7785

Przy wpłatach na konto prosimy zamieszczać :
Imię i nazwisko dziecka ,klasę oraz za jaki miesiąc jest opłata.


Kontakt z Radą Rodziców:

email: rada_rodzicow_sp42@wp.pl