Rada RodzicówXI Forum Rodziców i Rady Rodziców 5 października 2017 r. w godz. 16.30 - 19.00


Budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17

Rozliczony budżet za rok szkolny 2015/2016


Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 ustaliła dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców

w wysokości 10 zł miesięcznie czyli 100 zł za rok szkolny (składka niezmienna od kilku lat).

Preferowane terminy wpłat w przypadku wpłat w ratach :

I rata do 30 października 2017 r.

II rata do 30 marca 2018 r.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
PKO BP SA 57 1020 1042 0000 8702 0009 6602

lub w dniu zebrań do Skarbnika Prezydium Rady Rodziców Pani Marty Tarasiuk-Wścieklickiej

(stołówka szkolna, godziny podawane będą 2 dni przed zebraniami)

Przy wpłatach na konto prosimy zamieszczać:
Imię i nazwisko dziecka, klasę.


Fundusz Świetlicy szkolnej

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 ustaliła dobrowolną składkę na Fundusz Świetlicy Szkolnej w wysokości

15 zł miesięcznie od dziecka:
10 zł za drugie dziecko (rodzeństwo),
5 zł trzecie dziecko,
kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia  świetlicy za darmo.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
PKO BP SA 21 1020 1042 0000 8002 0311 7785

Przy wpłatach na konto prosimy zamieszczać :
Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki miesiąc jest opłata.


Kontakt z Radą Rodziców:

email: rada_rodzicow_sp42@wp.pl