Wszawica

Wszawica

Szanowni Państwo,

W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.

Prosimy o zapoznanie się z ulotka przygotowaną przez Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej:" To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." 

Ważne informacje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia Departamentu Matki i Dziecka